Med rötterna i västkustens musik- och uteliv jobbar vi i BlackValley med artister och arrangemang för att lyfta fram det vänskapliga, sociala och härliga!

Email: info@blackvalleyrecords.com

Email Svartedalen: svartedalen2013@gmail.com


BlackValley Records
Gothenburg, Sweden

2016